அதிர்ஷ்டம் தரும் விளக்குகள் – விளக்குகளின் வகைகள் மற்றும் நன்மைகள்

இந்துக்களின் சமய விழாக்களிலும், பண்டிகை, திருமணம் உள்Read More…

புத்தக விமர்சனம் – மூன்று காரணங்களும் மூன்று குறிப்புகளும்

படித்தேன் பகிர்கிறேன் (புத்தக விமர்சனம்) மூன்று காரணங்Read More…

படைப்பாளியின் வளர்ச்சிக்கு எதிர்மறை விமர்சனங்கள் நிச்சயம் தேவை!- எழுத்தாளர் அருணாராஜ்

      தனது முதல் படைப்பிலேயே அறியப்படுகிற எழுத்Read More…