தடைவிதித்த ஐக்கிய நாடுகள் சபை – நெருக்கடியில் இலங்கை

இலங்கையில் 2009-ம் ஆண்டு மே மாதம் ஈழத் தமிழர்களுக்கு எதிராRead More…